Vooruitzichten wereldeconomie worden iets minder

Eddy Markus
Thursday, 23 September 2021
Eddy Markus

De wereldeconomie heeft en krijgt tegenwind van aflopende fiscale stimulansen, gevaren voor de Chinese groei, tapering, deglobalisering en aanhoudende opwaartse druk op de inflatie. Is een bear market onontkoombaar of blijft de reactie op de financiële markten beperkt tot een (serieuze) correctie? 

Download the full report:

Register and download
More Global Financial Markets publications