Over ICC

Over ICC Research

ICC Research is het research platform van ICC Consultants BV. ICC is in 1979 opgericht door Eddy Markus en adviseert bedrijven op het gebied van rente- en valutarisico’s. Eddy en zijn team van economen, analisten en politicologen doen niet anders dan de wereldwijd toonaangevende research analyseren. Denk hierbij aan het OECD, IMF, Centrale banken, de grote Amerikaanse investment banken en onafhankelijke researchhuizen. Vervolgens wegen ze de verschillende argumenten en visies zorgvuldig af en geven ze aan wat de meest waarschijnlijke scenario’s zijn. Ze verplaatsen zich daarbij altijd in de positie van de beslisser en kijken drie weken tot een jaar vooruit.

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director

Onze publicaties worden gelezen door grote - en kleine beleggers, DGA’s, CEO’s, CFO’s, treasurers en mensen binnen het bank- en verzekeringswezen. Iedereen die regelmatig moet beslissen over het indekken van valuta- of renterisico’s en onder permanente tijdsdruk staat. Wij zijn er helemaal op ingericht om financiële afdelingen op een efficiënte en goedkope wijze hierbij te ondersteunen.

Adviesrelaties van ICC Consultants BV hebben kosteloos toegang tot dit platform. Bent u geen adviesrelatie van ICC dan kunt u zich abonneren. Neem contact op voor de mogelijkheden of om een kosteloze proefperiode aan te vragen.

 

‘Niemand kan de dollar of de rentes voorspellen’ horen we vaak. Dat klopt. Probleem is alleen dat u daar niets aan heeft als uzelf moet beslissen. Zeker als de financiële impact van deze beslissingen groot kan zijn, weegt de onzekerheid zwaar. Hoe gaat u dan te werk?

De financiële markten zijn uiterst complex. De wisselwerking tussen politiek, economie en markten neemt steeds verder toe. Als u hier niet dagelijks mee bezig bent is het nagenoeg onmogelijk om continu goed van al deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Verschillende bronnen komen vaak tot verschillende conclusies en het ontbreekt u aan tijd om dit goed uit te zoeken en structureel te volgen. De experts van ICC besteden hier 200 uur per week aan en zorgen ervoor dat u in 20 minuten volledig op de hoogte bent!